Beskadigede forsendelser


Dersom du mottar en pakke som har synlige tegn på skade under transport, er det viktig at du mottar pakken med forbehold, alternativt åpner pakken mens fraktselskapets personale ser på. Dersom innholdet er skadet, må det rettes erstatningskrav til det aktuelle fraktselskapet (typisk Post Danmark eller GLS). Fraktselskapets ansatte kan hjelpe deg med å lage erstatningssaken. Det er viktig at du umiddelbart protesterer mot pakkens tilstand, og ikke bekrefter mottak uten forbehold.

Det er også mulig å nekte mottak av en skadet pakke. Den vil da bli returnert til oss for kreditering.

Dersom skaden ikke er synlig ved mottak, kan du likevel fremme krav om erstatning. Du må imidlertid sørge for å kontakte fraktselskapet så snart som mulig, da de ikke lenger vil erstatte en skadet vare etter noen dager. For Post Danmark er denne perioden 7 dager, men sjekk med gjeldende fraktselskap for å få gjeldende regler. I alle tilfeller er det helt klart en fordel å starte erstatningssaken så snart skaden er oppdaget.